Νέκταρ " Τ "

          είναι σε θέση να καταπολεμήσει & καθυστερήσει την πρόοδο
                  από μυϊκή δυστροφία & σκλήρυνση κατά πλάκας

                                            

                              ( Σύμφωνα με τις  Εκθέσεις των Ασθενών)

Ο Πίνακας  φιλοξενεί ανακοινώσεις  Ασθενών με Μυική Δυστροφία και Πολλαπλή Σκλήρυνση που παίρνουν την αγωγή Nectar "T" και θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους  δημόσια .

ID: 5 | Sex: Female | Country: Ηνωμένο Βασίλειο

Disease: Multiple Sclerosis, Starting Date of Nectar T Treatment: 09.09.09

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 

No more deterioration.

Judy Graham

ID: 7 | Sex: Male | Country: Ηνωμένο Βασίλειο

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Becker, Starting Date of Nectar T Treatment: 30.08.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 No more deterioration.

David Porter

ID: 9 | Sex: Male | Country: Ινδία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 20.07.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Deterioration but not as before starting the treatment.

Galib Salil

ID: 10 | Sex: Female | Country: Ηνωμένο Βασίλειο

Disease: Multiple Sclerosis, Type: ----, Starting Date of Nectar T Treatment: 20.07.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

My mobility is better, less fatigue and my recovery from fatigue is faster.

My medical condition compared to the situation before starting the Nectar treatment is better.

Since commencing my treatment I have felt a great improvement to my mobility, fatigue and all my previous symptoms. I am able to recover quicker when fatigued. My lifestyle has been transformed since starting the treatment.
Shirley Harker

ID: 12 | Sex: Female | Country: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 11.07.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Medical condition remains somewhat the same. Jesse is recently recovering from posterior spinal fusion done 3 weeks ago. Very successful and recovering quickly. Other than that, his situation is remaining stable..

Tina Gagnon ( Mother )


ID: 17 | Sex: Male | Country: Ηνωμένο Βασίλειο

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 20.07.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

I feel stronger or have more endurance, I keep taking the treatment in the hope it is actually beneficial to me

I am a building contractor by trade.  My daily routine consists of loading and unloading building materials aswell as climbing up ladders, roofs, scaffolding., quite a physical job in general.

I also go boxing for excercise at least once a week.  I also try to sometimes play football also once a week (if I have time).

My appetite is extremely good. I love eating and try to eat healthily everyday.  I do however snack on biscuits, chocolates etc....sometimes,   but I mainly try to eat fruit, salads, vegetables everyday and also enjoy all types of meat. 
I don't smoke at all or drink really (very rarely).

 I have maintained a similar weight for the last 20 years or so (68kg to 70kg).

If you can recommend any other beneficial foods or exercises to try I will listen to your advice and act accordingly!

George AngeliID: 23 | Sex: Male | Country: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 10.08.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 Thomas is declining pretty fast. He is loosing strength in his hands at this point. However we do believe that the reason he does not get sick is due to the Nectar 'T'. He is a very healthy happy boy except for the fast decline in movement.

Anne Lise Ballegaard ( Mother )

ID: 31 | Sex: Male | Country: Ινδία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 17.12.04

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Regarding his progress, a status quo has been maintained since the last progress reporting as per his physiotherapist.

Ashok Narang ( Father )

ID: 41 | Sex: Female | Country: Βέλγιο

Disease: Multiple Sclerosis, Type: --, Starting Date of Nectar T Treatment: 22.08.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

 Patients report

 Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

 Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

 Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

 Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

 Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

 Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 I believe the nectar is very helpful

I find myself less tired whilst taking the treatment.

I can only say that after six months treatment  I had no more symptoms and they haven't reoccured since then.

 Ellen Peeters

ID: 44 | Sex: Male | Country: Ινδία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: FSH, Starting Date of Nectar T Treatment: 29.09.04

Asking for Report

 

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Situation is Stable
Malini Sankaran

ID: 52 | Sex: Male | Country: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 31.01.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Deterioration but not as before starting treatment

Chris Sulock

ID: 65 | Sex: Male | Country: Ισημερινός

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Becker, Starting Date of Nectar T Treatment: 10.12.04

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 Deterioration but not as before starting treatment.
 I think my son was STABLE when he was taking the treatment,
Enrique Maldonado

ID: 70 | Sex: Male | Country: Νορβηγία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Limb Girdle , Starting Date of Nectar T Treatment: 11.07.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

He shows deterioration, but not as much as before he started the treatment.

Stig Emil Johansen (father)

ID: 76 | Sex: Male | Country: Ινδία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Becker, Starting Date of Nectar T Treatment: 10.05.05

Asking for Report

 

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

My medical condition is good and stable.

Dillip Kumar

ID: 113 | Sex: Male | Country: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Myotonic , Starting Date of Nectar T Treatment: 05.06.05

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

 I feel just a bit stronger when I am consuming it compared to when I am not consuming it.

David Leal 

 

ID: 156 | Sex: Female | Country: Ελλάδα

Disease: Muscular Dystrophy, Type: FRIEREICH ATAXIA, Starting Date of Nectar T Treatment: 15.03.90

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Thanks to the Nectar T treatment I had a successful carriage and I have given birth to a healthy little girl ,8 years old now.

 Zoi Mpazaki


ID: 181 | Sex: Male | Country: Αζερμπαϊτζάν

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 12.03.07

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

If  he does not take Nectar T treatment his condition will worsen.

   Lala Aliyeva ( mother ).

ID: 193 | Sex: Male | Country: Ουγγαρία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 05.02.08

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Your treatment is very good for My Son. You gave Us the hope, not only My son, but for all of Our Family.

Katalin Vargha (parent of Levente)

ID: 281 | Sex: Male | Country: Αργεντινή

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Duchenne, Starting Date of Nectar T Treatment: 20.01.10

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

Stable Situation

Margarita Manrique. (Mother)

ID: 284 | Sex: Male | Country: Ισπανία

Disease: Muscular Dystrophy, Type: Avanzada, Starting Date of Nectar T Treatment: 20.01.10

Asking for Report

Please inform us - Despite the Progress of the disease - In which cases you observed positive affection to your organism since you started taking the Nectar “T” Treatment ?

Patients report

Strength : (None, Slight ,Good ,Very good)

Stability: (None, Slight ,Good ,Very good)

Numbness : (As before, Slight ,None )

Pains: (As before, Slight , None)

Wellness: (None, Slight ,Good,Very good)

Sexuality : (None, Slight ,Good,Very good )

Pregnancy :(Does not Concern me , None , Helpful , Very Helpful )

Patient’s personal Comments

During treatment has rather more force at the time that does not consume nectar..

Also disease progression has slowed significantly.

 Pio Francisco Abad ( Father )